ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία μας από την έναρξη εφαρμογής του νόμου περί τακτοποιήσεων αυθαίρετων κτισμάτων έχει προβεί σε πλήθος σύνταξης δηλώσεων και μέσω της εμπειρίας που έχει αποκομίσει εγγυάται την διεκπεραίωση αυτών με άρτιο και συμφέροντα τρόπο.

Με το Ν.4178/2013 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα να διατηρήσουν το ακίνητό τους για τα επόμενα 30 έτη ή  σε ορισμένες κατηγορίες για πάντα, απαλλαγμένοι από πολεοδομικά βάρη και συνεχή πρόστιμα διατήρησης, καταβάλλοντας ένα πρόστιμο εφάπαξ ή μέσω ρυθμιζόμενων δόσεων.

Τα ακίνητα που είναι εξ’ ολοκλήρου ή περιέχουν αυθαιρεσίες, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, δε δύναται να μεταβιβαστούν  και μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας που έχει οριστεί θα επιβάλλονται πρόστιμα πολλαπλάσια και συνεχή.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ


Η ολοκληρωμένη διαδικασία υπαγωγής αποτελέιται από δύο φάσεις:

Φάση 1 (Υποβολή Αίτησης).

Έπειτα από αυτοψία και καταγραφή των αυθαιρεσιών που αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός μας υπολογίζει το ¨προσωρινό πρόστιμο¨ και υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ΤΕΕ την αίτηση υπαγωγής για τη ρύθμιση (Χρονικό περιθώριο έως το Φεβρουάριο 2015).  Μετά την αίτηση εκδίδεται, αυτόματα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο κώδικας πληρωμής.

Φάση 2 (Υποβολή Δικαιολογητικών).

Ο μηχανικός μας, υποβάλλει ηλεκτρονικά το σύνολο των μελετών και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπαγωγής στο νόμο:

  • Τεχνική Έκθεση.
  • Σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης).
  • Δελτίο δομικής τρωτότητας σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας ή μελέτη στατικής επάρκειας για κτίρια κοινωφελούς χρήσης.
  • Φωτογραφίες.
  • Οικοδομική Άδεια (εφόσον έχει εκδοθεί για το κτίσμα, προ αυθαιρεσιών).
  • Τελευταία δήλωση Ε9 του ιδιοκτήτη.
  • Έγγραφα φορολογικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής και αεροφωτογραφίες ώστε να αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης κατασκευής.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία αυτού και της αυθαίρετης κατασκευής.
  • Παράβολο το οποίο αφαιρείται από το συνολικό ποσό του ειδικού προστίμου.