ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται βάσει όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για κάθε κατηγορία.

 • Συμβολαίου – μεταβιβάσεων
 • Κατάτμησης γηπέδων
 • Έκδοσης οικοδομικής αδείας
 • Έκδοσης οικοδομησιμότητας
 • Οριοθέτησης οικοπέδων – αγροτεμαχίων – εκτάσεων – κατασκευών
 • Καθορισμού αιγιαλού & παραλίας
 • Πράξεων χαρακτηρισμού δασαρχείου
 • Πράξης τακτοποίησης – αναλογισμού- προσκύρωσης
 • Πράξης εφαρμογής
 • Διορθωτικής πράξης εφαρμογής
 • Διαγράμματος εφαρμογής
 • Χάραξη ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών τετραγώνων
 • Αδειοδοτήσεων κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας