ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρο προσωπικό και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων για τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών και εγκρίσεων που χρειάζονται τα προς αδειοδότηση κτίρια. Αναλαμβάνουμε αδειοδοτήσεις βιομηχανικών κτιρίων, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αθλητικών εγκαταστάσεων, αγροτικών ψυγείων, βιομηχανικών και άλλων ειδών αποθηκευτικών χώρων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, κατοικιών, πολυκατοικιών κλπ.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές μελέτες και εγκρίσεις που συντάσσουμε:

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 • ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
 • ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Λ.Π)